Tavaadrad

Metal-Fach

plug-do-orki_U033_polzawieszany_z-zabezpieczeniem-non-stop-hydraulicznym plug-do-orki_U033_polzawieszany_z-zabezpieczeniem-resorowym plug-do-orki_U034_zawieszany_z-zabezpieczeniem-non-stop-hydraulicznym plug-do-orki_U034_zawieszany_z-zabezpieczeniem-resorowym

korpus kopia lemiesz kopia odkladnica typu b piers typu B ploza typu A kopia przedplozek z opcja regulacji wysokosci kopia scinacz

Muudetava töölaiusega kuni 50cm